💰IDO (21/11-26/11/2021)

Cập nhật: 27/11/2021

📝Thông tin IDO:

bePAY IDO trên Ascent Launchpad sẽ được tiến hành trên hai chuỗi, đó là ETH và BSC. Người dùng có thể tham gia bằng trình duyệt dApp Metamask hoặc Trust wallet.

  1. Tổng token: 13,000,000 BECOIN

  2. Thời hạn: Ngày 21 tháng 11 năm 2021 đến ngày 26 tháng 11 năm 2021. Sau ngày 27 tháng 11: bạn có thể rút beCOIN về ví của mình.

Giá: 0.08$/coin

Các đường link để mua BECOIN:

Ethereum: https://launchonascent.com/#/listing/6

Binance Smart Chain: https://launchonascent.com/#/listing/0

Người dùng đã đăng ký tài khoản trên Bitbns: https://bitbns.com/trade/#/ascent-ico-launch-purchase/

👉 Xin lưu ý rằng phí gas chuỗi ETH / BSC là bắt buộc đối với bất kỳ hoạt động nào trên Ascent (mua, bỏ phiếu hoặc đặt cược).

Video hướng dẫn cách mua BECOIN:

Hãy tham gia cộng đồng Telegram của bePAY: https://t.me/bePayglobal để được hỗ trợ 24/7 và sớm nhất.

Số vốn mà bePAY gọi cho IDO sẽ sử dụng cho mục đích gì?

  • 30% sẽ được chi cho nhóm kỹ thuật, 50% cho các chiến dịch Tiếp thị và 20% cho Vận hành / Kinh doanh

  • Thông tin chi tiết sẽ liên tục được cập nhật trong Dự toán tài chính.

Last updated