💸Tiềm năng Token

Tại sao nên nắm giữ token bePAY dài hạn?

Trong dài hạn, các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể được hưởng lợi từ việc nắm giữ token. Có 07 lý do ảnh hưởng đến việc tăng giá token:

  • Lợi nhuận của Dự án đến từ ba khoản phí đã đề cập (Phí người bán, Phí giao dịch, Phí trả chậm) và tất cả các khoản lợi nhuận từ hoạt động Mua trước trả sau sẽ thuộc về nền tảng. Dự án trích 20% từ lợi nhuận để mua lại và đốt token hàng quý.

  • Token sẽ liên tục được niêm yết trên các sàn giao dịch tiền điện tử đáng tin cậy để phổ biến và cải thiện cộng đồng của dự án.

  • Tổng cung tối đa của token là 1 tỷ và sẽ không thể mine thêm trong bất kỳ trường hợp nào.

  • Tất cả token được phân phối cho Đội ngũ, Cố vấn và Foundation sẽ bị khóa trong ba năm hoặc khi vốn hóa thị trường của dự án tăng trên 300 triệu đô la trong 3 tháng liên tiếp.

  • Người bán có nhu cầu staking tokens có thể nhận được khuyến mại về thanh toán và phí Mua trước trả sau.

  • Người dùng có thể staking token của bePAY để tăng giới hạn sử dụng dịch vụ Mua trước trả sau.

  • Người sở hữu token có thể staking để có được nhiều token hơn

Cơ chế bảo vệ nhà đầu tư

Cơ chế bảo vệ nhà đầu tư của bePAY là ngăn chặn những người nắm giữ một số lượng lớn token khỏi việc bán tháo. Cụ thể:

1) Khóa token từ 1-2 năm và trả dần trong vòng 12-24 tháng (khi dự án có nhiều người dùng và sản phẩm tốt)

2) Các nhà đầu tư lớn sau này sẽ mua với giá cao hơn IDO nên họ sẽ kỳ vọng giá cao hơn và sẽ không bán tháo trừ khi dự án không tốt.

Last updated