🛎

Các vòng bán Token

A) Bán Token Vòng 1 - Quý 4/2021

1) Nhà đầu tư chiến lược
 • Giá: $0,03/Token
 • Khóa đến 06/2022 (thời gian khóa 08 tháng, sau đó trả dần trong vòng 6 tháng)
 • Số lượng: 5,7 triệu Token (0,57% tổng cung tối đa)
 • Chúng tôi đã bảo đảm 3 nhà đầu tư chiến lược với 170.000 đô la trong tháng 10; các giao dịch sẽ được ghi lại trên blockchain.
2) IDO trên Bitbns/Ascent
 • Tối đa: 13 triệu token (1,3% tổng cung tối đa)
 • Giá: $0,08/token
 • Nhận 100% token (Không vesting)
 • IDO trên Ascent: 6,5 triệu token ETH + 6,5 triệu token BSC với mục tiêu 1 triệu đô.
 • Các vòng khác trên các sàn giao dịch khác
3) beLending dApp trên mạng thử nghiệm - 15/12/2021
4) Chợ NFT với tính năng Mua trước trả sau trên mạng thử nghiệm - 30/01/2022.

B) Bán Token Vòng 2 - Dự kiến Quý 2/2023 (50 triệu Token)

 • Tối đa: 50 triệu (5% tổng cung tối đa)
 • Giá dự kiến: $0,1/Token
 • Nhận 100% token (Không vesting)
 • Niêm yết trên những sàn khác
Ra mắt Siêu thị NFT dành cho người nổi tiếng toàn cầu vào 31/03/2022