🪢Niêm Yết

beCoin niêm yết trên sàn Bitbns.com

https://bitbns.com/trade/#/becoin-usdt

beCoin niêm yết trên Pancakeswap và Uniswap

Uniswap: https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0x8f081eb884fd47b79536d28e2dd9d4886773f783&inputCurrency=ETH

Pancakeswap:https://pancakeswap.finance/swap?outputCurrency=0x8f081eb884fd47b79536d28e2dd9d4886773f783

beCoin niêm yết trên Nomics

BEP20: https://nomics.com/assets/becoinbep20-bepay-finance-bep-20

ERC20: https://nomics.com/assets/becoin2-bepay-finance

❗️ Để tránh scam, hãy click vào link trên để giao dịch hoặc dán địa chỉ hợp đồng của becoin thay vì chỉ tìm tên.

Địa chỉ hợp đồng: 0x8F081Eb884Fd47b79536D28E2DD9d4886773F783

Last updated