🌈

Lộ trình

Lộ trình phát triển của bePAY được chia thành những giai đoạn cụ thể sau:
  • 9/2021:
Hoàn thiện và phát hành Sách trắng
  • 10/2021:
Ra mắt cộng đồng, đăng ký sớm phiên bản beta
Bán token cho các nhà đầu tư chiến lược
  • 11/2021:
Bán Token qua IDO trên Bitbns / Ascent
  • 12/2021:
Xây dựng và tinh chỉnh nền tảng nguyên mẫu
beLending trên mạng thử nghiệm
  • Quý I/2022:
Phát triển cộng đồng + Xây dựng bePay NFT Marketplace và beLending
Thị trường NFT với tính năng Mua trước trả sau trên mạng thử nghiệm
  • Quý II/2022:
Ra mắt nền tảng NFT bản chính thức (bePay NFT marketplace và beLending) với các tính năng hoàn thiện như Mua trước trả sau, công thức TRUPPA,...
Phát triển mạng lưới KOLs và người dùng
Theo dõi và đánh giá module BNPL để mở rộng mạng lưới.
  • Quý I/2023:
Tối ưu giao diện trên mobile
Phát triển thêm mạng
Theo dõi và đánh giá module BNPL để tối ưu.
Kiểm tra các dịch vụ Mua trước trả sau + theo dõi giao dịch / NTM / tỷ lệ thanh toán
beWallet cho iOS / Android
  • Quý II/2023:
Dự kiến bán Token Vòng 2
Tối ưu hóa Mua trước trả sau và phát triển cộng đồng
Hướng đến mục tiêu 1 triệu giao dịch Mua trước trả sau + 25 triệu đô la TVL + Quỹ dự trữ 5% GMV
Công cụ phân tích chuỗi trên giao thức bePAY.