🏢beLending là gì?

beLending dApp là ứng dụng cho phép người dùng DEFI cho vay stablecoin của họ vào bePAY BNPL Pool, bao gồm nhưng không giới hạn (USDC, USDT, DAI, USDP,...) và kiếm lợi nhuận từ nền tảng này. Sau khi gửi tiền, người cho vay sẽ được nhận beTokens (dựa trên tỷ suất lợi nhuận động) được sử dụng để quy đổi và nhận số tiền ban đầu + tiền lãi tích lũy.

bePAY là nền tảng đầu tiên tập trung vào ứng dụng farming bền vững, nơi lợi nhuận được tạo ra từ lợi ích của người bán (bán sản phẩm của họ nhanh hơn) và người mua hàng (mua trước, trả sau không lãi suất). APY được ước tính là 14% khi tỷ lệ sử dụng nền tảng đạt 80%.

Last updated