🔆

Phân bổ quỹ IEO

Phân bổ quỹ IEO

Tokenomics của bePAY có những đặc điểm quan trọng sau:

Người sở hữu token dài hạn sẽ có lợi nhuận khủng với dự án khi lượng người dùng tăng lên. Tokenomics của bePAY có 3 điều quan trọng:
  1. 1.
    Doanh thu nền tảng được thu từ 3 nguồn: + Phí người bán: 7.5% mỗi giao dịch. + Phí giao dịch: người bán và người dùng có thể sử dụng token beCOIN để thanh toán phí giao dịch trong nền tảng . + Phí trả chậm: 0,2 - 0,5%/ tuần (của số tiền trả góp chưa thanh toán) được thu từ người dùng khi họ chậm thanh toán các khoản trả góp.
  2. 2.
    Lịch trình đốt token: 20% lợi nhuận của nền tảng sẽ được sử dụng để mua lại và đốt token mỗi quý, nhằm loại bỏ một lượng token cụ thể khỏi lưu thông
  3. 3.
    Staking beCOIN để hưởng thêm token beCOIN và nhận các đặc quyền VIP cũng như quyền biểu quyết của Ban quản trị.

Token beCOIN chưa bán được sẽ làm gì?

Token beCOIN chưa bán được sẽ chuyển đến Quỹ Dự trữ. Quỹ Dự trữ dành cho nguồn vốn để ổn định nền tảng, dành cho các nhà đầu tư chiến lược lớn trong tương lai!