Các điều khoản và điều kiện để tham gia bePAY

Những điểu khoản cần biết khi tham gia cộng đồng của bePAY

Tiêu chí để tham gia vào bePAY

  • Nền tảng và thông tin cơ bản: Điểm tín dụng và thông tin ví tiền điện tử kỹ thuật số của khách hàng.

  • Chấm điểm tín dụng: bePAY sẽ triển khai hệ thống chấm điểm tín dụng để đánh giá người dùng khi họ thực hiện KYC. Hệ thống này sẽ được cập nhật liên tục theo thời gian (Affirm hiện đang sử dụng 80 thống kê để chấm điểm tín dụng)

  • Quá trình sử dụng bePAY và hoàn tất thanh toán đúng hạn: bePAY sẽ giới hạn giá trị khoản vay đầu tiên cho người dùng. Bất kỳ ai không trả tiền sẽ không được tiếp tục thực hiện các chương trình cho vay khác. Bất kỳ ai thanh toán trước thời hạn sẽ không bị phạt và mang lại nhiều lợi ích cho người bán.

Last updated