Cách gửi tiền vào beLending của bePAY?

Một cách đầu tư để tăng lợi nhuận một cách bền vững và lâu dài

Tại mục Markets chọn đồng tiền điện tử mà bạn muốn gửi đầu tư

  • Total supply: Tổng tiền hiện có trong pool có thể rút tại thời điểm hiện tại

  • Supply APY: Lãi kép sau 1 năm dựa trên lãi hiện tại

  • Total borrow: Tổng tiền nợ tại thời điểm hiện tại

Chọn Supply và nhập số lượng tiền điện tử bạn muốn đầu tư

Chọn Enable để tiến hành gửi tiền

Xác nhận trên ví MetaMask và có trả phí

Chờ xác nhận từ hệ thống, quá trình này sẽ mất vài giây

Xác nhận gửi tiền thành công

Bạn có thể kiểm tra lại số tiền bằng cách xem tại mục Dashboard

Last updated