Cách gửi tiền vào beLending của bePAY?

Một cách đầu tư để tăng lợi nhuận một cách bền vững và lâu dài
Demo beLending
Tại mục Markets chọn đồng tiền điện tử mà bạn muốn gửi đầu tư
  • Total supply: Tổng tiền hiện có trong pool có thể rút tại thời điểm hiện tại
  • Supply APY: Lãi kép sau 1 năm dựa trên lãi hiện tại
  • Total borrow: Tổng tiền nợ tại thời điểm hiện tại
Nền tảng beLending
Chọn Supply và nhập số lượng tiền điện tử bạn muốn đầu tư
Chọn Enable để tiến hành gửi tiền
Đầu tư tiền điện tử
Xác nhận trên ví MetaMask và có trả phí
Xác nhận ví MetaMask
Chờ xác nhận từ hệ thống, quá trình này sẽ mất vài giây
Xác nhận từ hệ thống
Xác nhận gửi tiền thành công
Xác nhận gửi tiền thành công
Bạn có thể kiểm tra lại số tiền bằng cách xem tại mục Dashboard
Kiểm tra lại tiền đã đầu tư