Chính sách bảo mật của bePAY là gì?

bePAY mang đến cho bạn một giải pháp bảo mật tin cậy

Giải pháp bảo mật của bePAY

Chúng tôi hiểu rằng bảo mật là mối quan tâm lớn nhất của bất kỳ nền tảng phi tập trung nào. Sau đây là một số giải pháp chúng tôi đã thực hiện nhằm đảm bảo sự an toàn cho nền tảng, bao gồm:

  • Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra các hợp đồng thông minh (Audit) trước khi triển khai rộng rãi.

  • Trích một phần tiền từ Quỹ Dự trữ của nền tảng để làm phần thưởng cho các nhà phát triển tìm thấy lỗ hổng bảo mật.

  • Xây dựng hệ thống giám sát để theo dõi bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào trên nền tảng.

  • Tích hợp các khóa khẩn cấp trong hợp đồng thông minh để đảm bảo quỹ của nền tảng được bảo mật trong các tình huống quan trọng.

Như đã đề cập ở trên, chúng tôi sử dụng một hệ thống giám sát để tự động theo dõi và cảnh báo các hoạt động trên Nền tảng bePAY. Chúng tôi cũng triển khai cơ chế khóa khẩn cấp trong các hợp đồng thông minh của mình để đảm bảo quỹ của nền tảng được an toàn nếu nền tảng bị khai thác quá mức.

Với bePOS, đội ngũ của chúng tôi đã có 4 năm kinh nghiệm trong việc

  • Phát triển và vận hành hiệu quả hệ thống POS

  • Xử lý nhanh chóng hàng triệu giao dịch

  • Vận hành và duy trì hoạt động truy cập hệ thống 24/7 (trực tuyến và ngoại tuyến).

Vì vậy, chúng tôi sẽ mang những kiến thức và kỹ năng chuyên môn này đến với nền tảng bePAY, đảm bảo sự ổn định cũng như sự an toàn tuyệt đối cho nền tảng bePAY.

Last updated