Cách tìm địa chỉ hợp đồng NFT

bePAY NFT hiện hỗ trợ cả token ERC721 và ERC1155

Bạn có thể xem địa chỉ hợp đồng của các tài sản trên các nền tảng NFT có liên quan hoặc ở mục token ERC721 và ERC1155 trên trang BSCscan của Ví

Để tìm địa chỉ của NFT này, hãy xem chi tiết và bạn sẽ thấy Địa chỉ hợp đồng và ID của token. Địa chỉ hợp đồng là nơi hợp đồng được triển khai trên BNB, còn ID của token là NFT cụ thể này.

Last updated