Cách rút tiền từ beLending của bePAY?

Đầu tư bền vững với hệ sinh thái của bePAY
Truy cập beLending và chọn đồng tiền điện tử muốn rút
  • Total supply: Tổng tiền hiện có trong pool có thể rút tại thời điểm hiện tại
  • Supply APY: Lãi kép sau 1 năm dựa trên lãi hiện tại
  • Total borrow: Tổng tiền nợ tại thời điểm hiện tại
Nền tảng beLending
Chọn Withdraw và nhập số tiền
Rút tiền từ nền tảng beLending
Xác nhận và trả phí Gas
Xác nhận giao dịch
Chờ xác nhận từ hệ thống, quá trình này sẽ mất vài giây
Chờ xác nhận tự hệ thống
Xác nhận rút tiền thành công
Xác nhận rút tiền thành công
Bạn có thể kiểm tra lại số tiền bằng cách xem tại mục Dashboard
Kiểm tra lại tiền đã rút