Cách rút tiền từ beLending của bePAY?

Đầu tư bền vững với hệ sinh thái của bePAY

Truy cập beLending và chọn đồng tiền điện tử muốn rút

  • Total supply: Tổng tiền hiện có trong pool có thể rút tại thời điểm hiện tại

  • Supply APY: Lãi kép sau 1 năm dựa trên lãi hiện tại

  • Total borrow: Tổng tiền nợ tại thời điểm hiện tại

Chọn Withdraw và nhập số tiền

Xác nhận và trả phí Gas

Chờ xác nhận từ hệ thống, quá trình này sẽ mất vài giây

Xác nhận rút tiền thành công

Bạn có thể kiểm tra lại số tiền bằng cách xem tại mục Dashboard

Last updated