Biểu Phí của bePAY

Khi KOLs tự đưa sản phẩm của họ lên chợ, bePAY chỉ thu phí giao dịch 2.5% (khi người mua trả thẳng); phí giao dịch 7.5% (khi người mua dùng dịch vụ Mua trước Trả sau-Buy Now Pay Later)

Khi thanh toán trả thẳng, phí 2,5% sẽ được trả lại cho các pool sau

  1. Insurance Pool: 1%

  2. Staking pool: 1%được sử dụng để trả lại cho những người staking beCOIN.

  3. Buy back pool: 0.5% được sử dụng để mua beCOIN và đốt, nhằm tăng nhu cầu đồng tiền, ổn định cung cầu.

Khi dùng dịch vụ BNPL, phí hoa hồng 7,5% sẽ được lưu trữ vào Final Return Pool

  1. Lender Return Pool: 40% của phí hoa hồng.

  2. Other pools: 60% phí hoa hồng phân bổ vào 3 pools như bên dưới.

  • Insurance Pool: 48% của phí hoa hồng được sử dụng để kiểm soát lạm phát của beCoin cũng như các sự kiện thiếu hụt, miss payment; cân bằng cung cầu beCoin; đủ cho hệ thống khỏe mạnh.

  • Staking pool: 6% của phí hoa hồng.

  • Buy back pool: 6% của phí hoa hồng.

KOLs đồng thời có thể set up phí Royalty (phí tác quyền): 1.99% cho mỗi giao dịch bất kỳ giao dịch, mỗi khi người sở hữu mua đi bán lại sản phẩm (có thể tùy chỉnh sao cho không quá 50%).

Khi KOLs đồng sản xuất với bePAY (Co-Create): bePAY hỗ trợ về tư vấn, chụp hình, quay video, sáng tạo và bán sản phẩm. Ngoài việc trả phí trả thẳng, trả phí BNPL, nhận phí Royalty, KOLs còn nhận 40% giá trị giao dịch.

Last updated