Cách kiểm tra lại tài sản của mình trên beLending?

Truy cập beLending chọn mục Dashboard

Tại màn hình hiện thị số lượng đồng coin và số lượng tài sản bạn đã đầu tư

Hiện thị số lượng tài sản đang có trong ví của bạn

Last updated