Cách kiểm tra lại tài sản của mình trên beLending?

Truy cập beLending chọn mục Dashboard
Tại màn hình hiện thị số lượng đồng coin và số lượng tài sản bạn đã đầu tư
Số lượng tài sản đầu tư
Hiện thị số lượng tài sản đang có trong ví của bạn
Tài sản hiện có trong ví