Tại sao tôi không thể đăng ký mua trước trả sau được?

Để sử dụng dịch vụ BNPL trên bePAY, trước tiên người mua hàng cần đăng ký làm người dùng của bePAY. Nền tảng sẽ thực hiện quy trình KYC để xác minh người dùng và chỉ định số tiền tín dụng ban đầu cho người mua.

Quy trình KYC rất đơn giản, người dùng chỉ cần xác minh số điện thoại, liên kết số điện thoại đó với tài khoản chuỗi khối và chỉ định 250 USD làm tín dụng BNPL. Số điện thoại đã xác minh sẽ được sử dụng để đăng nhập vào nền tảng bePAY.

Thực hiện quy trình KYC, người dùng sẽ cần đồng ý và chia sẻ lịch sử tín dụng của mình với nền tảng bePAY, được theo dõi và có thể sử dụng bởi bên thứ ba. (Hướng dẫn xác minh danh tính)

Last updated