Hướng dẫn cách thực hiện xác minh danh tính

Xác thực danh tính giúp bạn có thể mua bán NFT một cách nhanh chóng và dễ dàng

Đối với người bán

Để đăng ký tài khoản người bán, nhấn vào Verify Now ở mục Listing (bắt buộc)'

Đối với người mua

Chọn mục Verify mục buy now pay letter nếu bạn muốn đăng kí tài khoản người mua và sử dụng dịch vụ mua trước - trả sau. Trong trường hợp không sử dụng dịch vụ mua trước - trả sau thì người mua không cần Verify

Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu và nhấn Submit. Phòng pháp lý của bePAY sẽ kiểm tra và xác minh tài khoản người bán

Tài khoản được xác nhận sau (...) ngày, người dùng quay lại màn hình verify để claim trả phí để hệ thống ghi nhận vào hợp đồng thông minh và thiết lập phí hoa hồng cho người bán hoặc cấp hạn mức tín dụng Buy Now - Pay Letter nếu bạn là người mua

Last updated