Cách tìm kiếm NFT trên bePAY NFT Marketplace?

Tìm kiếm và chọn lựa những NFT phù hợp với mong muốn sưu tầm môt cách nhanh chóng

Tìm kiếm NFT và tìm qua bộ lọc

  • Bạn có thể tìm kiểm NFT qua thanh công cụ tìm kiếm bằng cách gõ tên NFT

  • Tìm kiếm qua bộ lọc: Top bộ sưu tập theo thời gian, Top người bán và giao dịch trong ngày qua

  • Bạn cũng có thể tìm kiếm theo bộ lọc: Theo bộ sưu tập và giá trị của NFT

Last updated