Cách bán NFT trên chợ bePAY NFT Marketplace?

Bán NFT cá nhân đang sở hữu một cách dễ dàng và tiếp thị rộng rãi đến nhiều người hơn.

Bán NFT

Tại mục My NFTs chọn owned: Tại đây sẽ có danh sách NFT bạn đang sở hữu

Chọn NFT muốn bán sau đó chọn List

Trước đó bạn sẽ phải xác minh danh tính để có thể bán được NFT (Hướng dẫn xác minh danh tính)

Bạn có thể tùy chọn bán theo loại tiền điện tử nào và nhập giá trị

Sau đó chọn List

Xác nhận và tùy chọn NFT cho lần bán này

Xác nhận và trả phí Gas

Ký xác nhận hợp đồng điện tử

Như vậy bạn đã giao bán thành công NFT trên chợ của bePAY

Hủy bán bằng cách chọn Delist

Last updated