Cách bán NFT trên chợ bePAY NFT Marketplace?

Bán NFT cá nhân đang sở hữu một cách dễ dàng và tiếp thị rộng rãi đến nhiều người hơn.
Hướng dẫn cách đăng bán NFT trên bePAY NFT Marketplace

Bán NFT

Tại mục My NFTs chọn owned: Tại đây sẽ có danh sách NFT bạn đang sở hữu
NFT đang sở hữu
Chọn NFT muốn bán sau đó chọn List
Trước đó bạn sẽ phải xác minh danh tính để có thể bán được NFT (Hướng dẫn xác minh danh tính)
Chọn NFT muốn bán
Bạn có thể tùy chọn bán theo loại tiền điện tử nào và nhập giá trị
Sau đó chọn List
Nhập giá trị của NFT
Xác nhận và tùy chọn NFT cho lần bán này
Xác nhận điều khoản NFT
Xác nhận và trả phí Gas
Trả phí gas
Ký xác nhận hợp đồng điện tử
Ký xác nhận hợp đồng điện tử
Như vậy bạn đã giao bán thành công NFT trên chợ của bePAY
Hủy bán bằng cách chọn Delist
Bán thành công NFT