Tại sao tôi không thể kết nối ví của mình với bePAY NFT Marketplace?

Kiểm tra ví của bạn đã đúng với yêu cầu của bePAY

Hiện tại bePAY đang hỗ trợ người dùng với ví điện tử MetaMask

Kiểm tra mạng đang sử dụng trên ví MetaMask

Hiện tại bePAY đang hỗ trợ mạng Binance Smart Chain (BSC)

Last updated