Phí giao dịch NFT trên bePAY như thế nào?

Chi phí trong hệ sinh thái của bePAY

Các loại phí người dùng hệ sinh thái bePAY sẽ cần trả

  • Phí BNPL (thu từ người bán) từ 7.5% tùy sản phẩm và người bán.

  • Phí thanh toán chậm do không thanh toán giao dịch đúng hạn, thu từ người dùng (0,2 - 0,5%/tuần) cho đến khi họ hoàn tất thanh toán

  • Phí trả thẳng: 2.5% của người bán.

  • KOLs đồng thời có thể set up phí Royalty (phí tác quyền): 1.99% cho mỗi giao dịch, bất kỳ giao dịch, mỗi khi người sở hữu mua đi bán lại sản phẩm (có thể tùy chỉnh sao cho không quá 50%).

Last updated